Vol636气质女神Lynn刘奕宁茶室礼裙时尚街拍秀完美身材诱惑写真23P刘奕宁爱蜜社

Vol636气质女神Lynn刘奕宁茶室礼裙时尚街拍秀完美身材诱惑写真23P刘奕宁爱蜜社

迨至血化为脓,肺叶朽坏,倾囊吐出,始识其证,十死不救,嗟无及矣。徐彬曰:寒则为阴邪,外束之则火内郁,故如啖蒜状,其似辣而非痛也。

咳逆上气,咽喉不利者,是火气冲肺,麦门冬汤证也。若上节言肺痈而气机不利,此节言肺痈而经络不和,病阳气者不伤阴,病血脉者不伤阳,故可治也。

实者用枳实薤白桂枝汤主之,倍用枳朴者,是以破气降逆为主也。见肝之病,当先实脾,使土旺则能胜水,水不行则火盛而制金,金不能干木,肝自愈矣。

若未得甲子,天即温和,此为未至而至也。火乘水,木乘金,乘所不胜,是反侮也,名曰横。

 凡阴病见阳脉者生,阳病见阴脉者死。厥,逆也,逆阳独行,此为有阳无阴,故称厥阳李□曰:厥阳即阳厥也。

若恶水者,阳虚,加之寒下,则有里冷不嗜食,大便完谷出之变也。但往往与痹合论,后人惑之,故仲景复言之曰:风之为病,当半身不遂,即经所谓偏枯也,或但两臂不遂者,非中风也,即痹病也。

Leave a Reply