VOL083嫩模木木夕Mmx私房百变猫女郎蕾丝内衣配黑丝网袜诱惑53P木木夕瑞丝馆

VOL083嫩模木木夕Mmx私房百变猫女郎蕾丝内衣配黑丝网袜诱惑53P木木夕瑞丝馆

此三焦者,外有经而内无形,故曰外府,明非五脏五腑之有合应也;又曰孤府。惟具此太极之理,则日用动静之间,皆当致夫中和,而不可须离也。

木郁于下,以柴胡、川芎之类升而发之,以顺其挺然之性,正所谓因曲而为之直,又谓从其性而升之,皆达之之义也。 ”虽统揭夫郁之名,而未显言夫郁之症,与详明其达、发、夺、泄、折之义。

数里望树赤,俯视其肥理如博棋KT料者有也,仰视树枝□脂,又观地中高中之下,下中之高,掘入土五寸若一尺,当有限。昔秦越人述《内经》之微旨,而取诊法于寸关尺者,又岂无所本哉?

男正反卧,直伸脚,女跨其上,膝在外边,女背头向足,据席俯头,乃纳玉茎,刺其琴弦,女快,精液流出如泉,欣喜和乐,动其神形,女快乃止,百病不生。至臭鼠伤肠肺,咳逆,腰背痛。

煮橘皮,淳饮之佳。若能不犯,则长生也。

玉泉者,口中唾也。观此,下焦之文,则纯是决渎之事,马氏乃谓上中下之三焦以气看,手少阳之三焦作有形府看,谓其惟司决渎之职而已,分三焦为二,何其谬哉!《灵兰秘典》曰∶“三焦者,决渎之官,水道出焉。

Leave a Reply