Vol752模特熊小诺三亚旅拍浅色连体衣配牛仔裤半脱秀苗条身姿写真44P熊小诺尤蜜荟

Vol752模特熊小诺三亚旅拍浅色连体衣配牛仔裤半脱秀苗条身姿写真44P熊小诺尤蜜荟

雪按:浅田粟原翁曰:三阴三阳,诸家皆主经络脏腑,而各有异同,毕竟穿凿拘泥,无效实用。肝属东方,甲乙木春旺七十二日也。

若血虚,不能服发汗药,及中风自汗,尤宜服。栀子浓朴汤即清气汤。

发热恶寒,脉浮而紧,尚是太阳表邪。秘传独圣散治破伤风五七日未愈,已至角弓反张,牙关紧急,服之立有神效。

后人宗此,化黑驴皮,用阿井水煎膏,以治咳嗽、嗽血。 盖肾主骨髓,白脓者,骨髓之异名也。

 如是则外感门汗、下、和、解温、清、之外,余又不得不补消导一法。 伤寒阳邪脉伏,绝似阴症,脉伏,忌温经。

故伤寒头痛发热,三阳经者多。山田正珍分二法甚隹,今从之。

Leave a Reply