av无码动态图出处图解

av无码动态图出处图解

虽有五名,皆由《新录方》治气噎胸塞不达方∶水服盐末一大匙。宜服五香连翘汤,白针气泻之,敷蒺藜薄,亦用小豆薄并得消也。

是余少时,触风乘马行猎,数苦紧唇。大豆二七枚,以鸡子中黄、白酒半升合和,顿服之。

又云∶桐君说,赤小豆、白蔹、黄芩、黄、牡蛎,凡五物,等分,下筛,酒服方寸匕。又方∶含咽美酒,取瘥止,酢亦得。

若痈发此地,遇良医,能令不及大脓者,可救,至大脓者害及矣。《千金方》治或因洗手足或流头劳复方∶又方∶取头垢如枣大者吞一枚,大者一枚。

 冬用根,夏用茎叶。若疮甚深不欲便,令合者,纳少滑石。

 敷小豆散得消,可服五香连翘汤。下廉二穴∶在条口下一寸是。

Leave a Reply