No056白色网袜美足写真套图29P丝袜模特Legku丝袜

No056白色网袜美足写真套图29P丝袜模特Legku丝袜

是阳根于阴,静为动本之义。然欲与柴胡汤,必究其病在半表。

 至六日复与小承气一升。汗出是热从汗解、内从外解之兆。

太阳病,发热无汗,反恶寒者,名曰刚痉;太阳病,发热汗出,不恶寒者,名曰柔痉。其人骨节疼,翕然如有热状,奄然狂发,然汗出而解者,此水不胜谷,气与汗共并,脉紧则愈。

伤寒一证,仲景论中立三百九十七法,一百一十三方,神明变化,可谓既详且尽矣。少阴病,若利自止,恶寒而卧,手足温者可治。

详阳明篇。或渴、或咳身微热,或胁硬痛、腹中疼,或悸、不呕、尿不利、舌苔滑白者,皆少阳或有之证也。

少阴为阴枢,阳有余邪,便伤其阴,故宜急下以存其阴。观泻心汤治痞,是攻补兼施、寒热并驰之剂。

Leave a Reply