Vol626气质美女Vanessa私房脱华丽多姿礼裙露性感内衣迷人诱惑写真49PVanessa爱蜜社

Vol626气质美女Vanessa私房脱华丽多姿礼裙露性感内衣迷人诱惑写真49PVanessa爱蜜社

 故经云∶陷者灸之。盖肾居下焦,属水,统摄阴液,为水之宗本。

同猪肚捣数百杵,令极匀。轻漉出,用刀刮去皮,如雪白。

三层茴香丸治肾与膀胱俱虚,为邪气抟结,遂成寒疝,伏留不散。气街乃阳明正脉,亦有尊水谷之义。

 外复有小儿疝及膀胱、小肠等气,亦指称为疝者。腹胀者,牙车下当见青白色。

倘有生息不顺,只说未产;或遇双胎,只说胞衣未下,恐惊则气散,愈难生息。同猪肚捣数百杵,令极匀。

欲产时,不可多人喧哄。余龄葆摄,全赖此方。

Leave a Reply