No3536嫩模玥儿玥er西双版纳旅拍鲜花与美人主题秀火辣身材诱惑写真45P玥儿玥秀人网

No3536嫩模玥儿玥er西双版纳旅拍鲜花与美人主题秀火辣身材诱惑写真45P玥儿玥秀人网

一小儿仆伤,溃后患前症,面青或赤,服风痰之药,切牙目直,仍欲治风。一小儿喘渴面白,手足时冷,此脾肺气虚,用人参白术散、五味异功散而愈。

 饮食失度,胃气内伤而亡津液者,用钱氏白术散。至六月初患吐泻,两眼动,或投参、术之类,不应,以为慢惊,欲用附子药,请余议,视其寅卯关脉赤,此属风热伤脾,用柴胡清肝散加钩藤钩、木贼草一剂即愈。

一小儿嗜甘肥之物患之,或痒或痛,咳嗽饮冷。后患下疳,用四味肥儿丸,加逍遥散而愈。

有迁延八九日方靥,至十四五日方完亦有之。 大抵形伤痛,气伤肿,不知此数者,徒以乳香没药为止痛之方,则非所以为法矣。

阳盛则补阴,用木香散加丁香、官桂;阴盛则补阳,用异功散加木香、当归。余谓但调治乳母其儿自愈。

后患口疳流涎,牙龈蚀伤,用大芜荑、活命饮各二剂,却用蟾蜍丸搽人中白散而愈。一小儿伤阴茎,出血作痛,寒热发搐,切牙顿闷,唇口牵动,手足时冷,欲用破伤风药,余谓∶出血诸症,肝经主之;唇动诸症,肝木侮脾土也。

Leave a Reply