No3965模特summer宝宝独自买醉主题私房浴室缕空服饰撩人诱惑写真69P宝宝秀人网

No3965模特summer宝宝独自买醉主题私房浴室缕空服饰撩人诱惑写真69P宝宝秀人网

用阴阳散、冲和汤,肿起色赤,此变纯阳之吉症也,仍用前药,佐以活命饮而消。其外伤腐溃,及内伤瘀血作脓者皆同囊痈治之。

今人治风犬咬伤,反以巴豆、斑蝥等燥热之剂泻毒,从小便出,如犬之形状,殊不知以热济热,血被伤而然,非犬之毒也,切宜慎之。 寒战切牙,饮水泻渴,亦宜服之。

因食膏粱复痒,发热饮冷,用泻黄散末一钱渴止;又用白术散去木香而痊。后因过劳,盗汗发热,两拗仍肿。

一小儿瘰泄泻,面青腹胀。其生于两足者,多有红丝至脐。

久而不愈,则先用五味异功散加柴胡栀子散,清其肝火。 血虚而痛,则用四物、参、。

脓血过多,烦躁不安,乃亡阳也,急用独参汤。用清胃散母子并服,子又服四味肥儿丸而愈。

Leave a Reply